سازمان طرح های خوبی رو میتونه با هواپیمایی کشور داشته باشه تا سفر هوایی برای دانشجویان با نصف هزینه انجام بشه

سلام: مثل بقیه تخفیفات ، تخفیف شامل سفر هوایی برای دانشجویان هم بشود .
6 روز پیش

0 0