سازمان طرح های خوبی رو میتونه با هواپیمایی کشور داشته باشه تا سفر هوایی برای دانشجویان با نصف هزینه انجام بشه


سلام: مثل بقیه تخفیفات ، تخفیف شامل سفر هوایی برای دانشجویان هم بشود .
5 ماه پیش

0 0


بله آنها سود زیادی دارند، گران‌فروشی هم که رسمی برای آنها تأیید شد که دارند.
4 ماه پیش

0 0