امیر مرادی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
امتیاز : 37.75

سازمان طرح های خوبی رو میتونه با هواپیمایی کشور داشته باشه تا سفر هوایی برای دانشجویان با نصف هزینه انجام بشه


9 0
6 روز پیش
1