با سلام من به تازگی عضو isicشدم ولی سازمان تنوعی در برنامه های اجرا شده در رشت ندارد.امیدوارم شرایط به گونه ای باشد که رشت هم بتواند از این خدمات استفاده کند.


سلام:
5 ماه پیش

0 0


رشت جزو مراکز استان است ، امیدوارم همه مراکز استان چنین شوند.
5 ماه پیش

0 0