پزشکی عمومی
داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان

با سلام من به تازگی عضو isicشدم ولی سازمان تنوعی در برنامه های اجرا شده در رشت ندارد.امیدوارم شرایط به گونه ای باشد که رشت هم بتواند از این خدمات استفاده کند.