آدمیزاد به امید زنده است.

لا تقنطوا من رحمة ألله...
3 روز پیش

0 0


هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که؛ خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است... رابیندرانات تاگور
7 روز پیش

0 0