2.5+ 2 سال پیش

پیرامون حقوق عمومی و اساسی جوامع


این نظرسنجی شامل 10 سوال می باشد.
743 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - به نظر شما چند نوع نظام حقوقی در جهان مرسوم است؟
2 - آیا با تفاوت در کارکردها و جایگاه های قانون / عرف / شرع مقدس / رویه قضایی / دکترین و تزهای حقوقی قضایی واقف هستید؟
3 - آیا با نظام های حقوقی و قضایی متفاوت با نظام حقوقی کنونی کشورمان ایران (نظام قانون نوشته)، نظیر نظام های رویه محور (کامن لو) آشنایی دارید؟
4 - فکر می کنید وضع تعداد قوانین بیشتر (از نظر کمّی) در جامعه؛ نقطه قوت آن است یا نقطه ضعف آن؟
5 - فکر می کنید اینکه کشورها در ساختار اصولی قانونی (بخصوص قانون اساسی) وامدار حقوق اساسی کشورهای دیگر باشند مزیت است یا نقطه ضعف؟
6 - به نظر شما نظام حقوق اساسی کشورمان ایران بیشتر وامدار نظام حقوقی کدام نقطه از جهان است؟
7 - نظر شما در مورد تفسیر پذیری قانون اساسی چیست؟
8 - نظر شما در مورد اصول جهانی شدن و پیوستن به سازمان های بین المللی / معاهدات / کنوانسیون ها و قوانین جهان شمول چیست؟
9 - به نظر شما در رویه های حقوقی و قضایی ایران اعم از قانون گذاری / اجرا / نظارت ضعف وجود دارد؟
10 - بفرمایید این نظرسنجی چه میزان در نگاه شما به مسائل حقوق عمومی و اساسی جامعه ای که در آن زندگی می کنید تغییر ایجاد نمود؟


به: شرکت کنندگان در نظرسنجی فوق ضمن سلام و سپاس فراوان بابت شرکت در نظرسنجی و مایه نهادن از زمان ارزشمند خویش؛ بدینوسیله از شما دوستان و همراهان گران قدر دعوت می نمایم تا با ثبت نظر، سوال و توضیحات بیشتر خویش بنده را بهره مند فرمایید. با تجدید احترام عرفان محمودی ایرانمهر یکشنبه مورخ 1398/07/21


3

سلام: این اطلاعات خیلی مهم است و به نظر من خوب است مثل درس املا و ریاضی در زمان مدرسه در همه رشته ها به کودکان و نوجوانانمان آموخته شود تا باعث بالا رفتن آگاهی جامعه شود .


4

(امتی که در آن ضعیف نتواند حق خود را بدون لکنت زبان بگیرد، هرگز سعادتمند نخواهد گردید). قرآن کریم: ألذینَ آمَنوا و لَم یَلبِسوا إیمانَهم بظُلمٍ أولئکَ لهُمُ ألأمنُ ... (کسانی که إیمان دارند و إیمان خود را آغشته به ظلم نکرده‌اند، أمنیت و آرامش برای آنان است).


4

نشده است وبقدری إطلاق دارد ه به راحتی برای هر سلیقه‌ای قابل تفسیر است در سایه‌ی قانون است که باید آرامش بر جامعه حاکم شود و از طرف دیگر نیز باید قدرت بازدارندگی بالا از ظلم داشته باشد امام علی: لَن تُقَدّسَ أُمةً لايُؤخَذَ للضعيفِ فيها حقَّهِ مِن ألقَويِّ غيرَ مُتَتَعتِعٍ (إدامه در کامنت بعدی).


4

قانون آن را جبران کنند (مثلا کودکان شین‌آباد یا منطقه‌ی محروم بشاگرد)؟ خیلی جای تعجب است که با تغییر یک قاضی، مجازات یک حکم نیز تغییر میابد... و این به معنای آن است که قانون مدنی یا جزایی یا قانونهای دیگر کشورمان خیلی مختصر و کلی و مطلق است و به تمام زوایای زندگی مردم وارد (إدامه در کامنت بعدی).


4

آشنا کردن مردم با حقوق طبیعی از وظایف أولیه‌ی حکومت است که متأسفانه تا بحال در کشور ما إتفاق نیافتاده است... مثلا مردم نقاط محروم کشورمان چه تصوری دارند که حقوقشان از بابت حق شهروندی چیست؟ یا اکر إتفاق و حادثه‌ای برایشان بیفتد آیا إحتمال می‌دهند که بتوانند از طریق توسل به (إدامه در کامنت بعدی).


4