کارشناسی ارشد
حقوق بین الملل
دانشگاه تهران

به: تمامی اعضای فارسی زبان سازمان بین المللی دانشگاهیان - شاخه ایران: در شبکه اجتماعی سازمان ضمن سلام و عرض ادب؛ بدینوسیله از شما دوستان و همراهان گران قدر دعوت می نمایم تا در نظرسنجی "پیرامون حقوق عمومی و اساسی جوامع" شرکت نموده و همچنین با نظرات خویش بنده را بهره مند فرمایید. با تجدید احترام