0.25+ 8 ماه پیش

لزوم بازنگری برنامه های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
579 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - موافق هستم


سلام: 8 ماه پیش 1
بله موافق هستم . 8 ماه پیش 1
موافقم 8 ماه پیش 1