Loading...
0.25+ 3 سال پیش

لزوم بازنگری برنامه های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
946 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - موافق هستم


بله موافق هستم .


1

امکانسنجی نیازهای صنعتی با آموزه های دانشگاهی الزامی است


0

تجربه نشان داده هرگونه دخل و تصرف و بازنگرى در برنامه هاى درسى منجر به فاجعه اى جبران ناپذير شده و سطح علمى دانشجويان و دانش آموزان پايين آمده است.


0

استفاده از آخرین دستاورد ها و مفاهیم علمی و به کارگیری این موارد در متون درسی تحصیلات تکمیلی امری موثر خداهد بود و از رکود علمی خارج می گردد.


0

درد در برنامه درسی حصیلات تکمیلی نیست به قول شعار ماهان ، جامعه مدیر می خواهد نه MBA


0

سلام وقت بخیر قطعا موافقم در مقطع تحصیلات تکمیلی همچنان گذراندن واحدای تئوریک واقعا یک مشکل اساسی ایجاد میکند در تمرکز بر انجام پژوهش


0