1 ماه پیش

لزوم بازنگری برنامه های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
296 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - موافق هستم


بله موافق هستم .
سلام: