0.25+ 2 سال پیش

لزوم بازنگری برنامه های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
804 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - موافق هستم


بله موافق هستم .


1

امکانسنجی نیازهای صنعتی با آموزه های دانشگاهی الزامی است


0

تجربه نشان داده هرگونه دخل و تصرف و بازنگرى در برنامه هاى درسى منجر به فاجعه اى جبران ناپذير شده و سطح علمى دانشجويان و دانش آموزان پايين آمده است.


0