Loading...
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
دانشگاه خوارزمی

134 امتیاز دارم معادل 67هزار تومان! باید برای تمدید کم شود به عبارتی هزینه تمدید از 170به 103 هزار تومان باید تقلیل یابد! پناااه بر خدا!! این دومین دفعه بود توی ۶ماه گذشه تصمیم گرفتم تمدید کنم.دفعه اول هزینه از 130شد 190 که پشیمون شدم.الانم ک اینجوری شد...به هیشکی پیشنهاد نمیدم عضو این سازمان شود..