3 ماه پیش

ساکت باشید


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
463 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - بی تفاوتی عالی است


در چه وقت؟
در چه مورد؟
بی تفاوت بودن به حرف دیگران یا تاثیر نگرفتن از کارهای دیگران نه تنها خوب بلکه لازمه زندگی بخصوص در کلان شهرهاییست که هر کس نظر خاص خودشو داره ، ولی بی تفاوتی به زندگی شخصی و آینده یعنی انتظار برای شکست و کاملا اشتباهه.