دکتری تخصصی
جامعه شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی

با سلام، آیا تخفیفات محدود و کم شده، موضوع اینه که فکر میکنم با افزایش اعضا و گسترش سازمان، احتمالاً با توجه به محدودیتها در تخفیفات و همکاری های مراکز مختلف، اعضا دچار محدودیت برای استفاده از خدمات میشوند. من خرید از دیجی کالا داشتم اما کد من که تصور میکنم قبلاً وجود داشت و فعال بود حذف شده؟

ناگهان خواهیم دید که چقدر زود همه چیز دیر میشود!