4 هفته پیش

بازنشستگی اساتید دانشگاه ها


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
209 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا شما با بازنشستگی اساتید با تجربه از دانشگاه ها موافقید؟


بله در دانشگاه نیاز به پویایی و افکار جدید هست که با نیروی تازه نفس و جوان امکان پذیر میشه