0.25+ 1 سال پیش

بازنشستگی اساتید دانشگاه ها


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
941 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا شما با بازنشستگی اساتید با تجربه از دانشگاه ها موافقید؟


بله در دانشگاه نیاز به پویایی و افکار جدید هست که با نیروی تازه نفس و جوان امکان پذیر میشه 11 ماه پیش 3
اساتیدی که با دانشجویان ارتباط دارند باید جوان تر باشند ولی بازم است در مقاطع بالاتر و در کنار اساتید جوان اساتید با تجربه تایید حضور داشته باشند 10 ماه پیش 2
در این خصوص باید با احتیاط عمل بشود و بازنشستگی به موعد فقط در خصوص استادانی که رزومه و نمره علمی معمولی و در حد تکلیف کار کردن دارند صورت بگیرد و آن دسته از استادانی که سابقه مفید و ارزشمند دارند باید با میل خودشان بازنشسته بشوند. 10 ماه پیش 1
یادآوری: بخش مهمی از اعتبار هر دانشگاه به اساتید پُرمایه آن دانشگاه است نه صرف جوان بودن و یا لوکس بودن ساختمان، که البته هر دوی اینها که نام بردیم و برخی موارد را نام نبردیم، اساساً به ذات خودش حتماً سودمند خواهد بود. 10 ماه پیش 2
ارتباط این اساتید با دانشگاه ها نباید قطع بشه، به خاطر سن و سال و قانون بازنشستگی نمیشه یک دنیا علم و تجربه رو برد گوشه خونه و ازش استفاده نکرد 4 ماه پیش 1
تجربه در کنار تخصص؛ اساتید بازنشسته بعنوان مشاور بطور نیمه وقت بکار گرفته شده و در انتقال تجربیات به جوانان همت نمایند 3 ماه پیش 0
توحه داشته باشید چندین سال برای پرورش یک نیروی علمی متخصص در کشور زمان لازم است.به نظرم بازنشستگی نباید به معنی کناره گیری آنها از محیط دانشگاهی باشد 7 روز پیش 0