3 ماه پیش

بازنشستگی اساتید دانشگاه ها


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
521 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا شما با بازنشستگی اساتید با تجربه از دانشگاه ها موافقید؟


یادآوری: بخش مهمی از اعتبار هر دانشگاه به اساتید پُرمایه آن دانشگاه است نه صرف جوان بودن و یا لوکس بودن ساختمان، که البته هر دوی اینها که نام بردیم و برخی موارد را نام نبردیم، اساساً به ذات خودش حتماً سودمند خواهد بود.
در این خصوص باید با احتیاط عمل بشود و بازنشستگی به موعد فقط در خصوص استادانی که رزومه و نمره علمی معمولی و در حد تکلیف کار کردن دارند صورت بگیرد و آن دسته از استادانی که سابقه مفید و ارزشمند دارند باید با میل خودشان بازنشسته بشوند.
اساتیدی که با دانشجویان ارتباط دارند باید جوان تر باشند ولی بازم است در مقاطع بالاتر و در کنار اساتید جوان اساتید با تجربه تایید حضور داشته باشند
بله در دانشگاه نیاز به پویایی و افکار جدید هست که با نیروی تازه نفس و جوان امکان پذیر میشه