سمیه رهنما شغل آباد
دکتری تخصصی ریاضی‌محض‌
دانشگاه یزد
امتیاز : 64

نحوه شرکت در نظرسنجی مدیریت به چه شکل هست؟


3 0
3 هفته پیش
1