منابع آزمون

https://www.heyvagroup.com/shownews/2175/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html


0

می توانید به دانشگاه یا اینترنت مراجعه کنید


0

عناوین دروس امتحانی رشته مجموعه علوم سیاسی در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی  سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
استعداد تحصیلی - زبان انگلیسی سیاست شناسی (مبانی علم سیاست ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، سیاست های تطبیقی ) - اصول روابط بین الملل
- سیاست خارجی جمهوری اسلامی
اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران - جامعه شناسی سیاسی ( غرب و ایران ) - نظریه های روابط بین الملل ( نظریه های كلاسیك، جدید و اقتصاد
سیاسی بین الملل ) - روانشناسی (سیاسی، بین الملل و منطقه ای )

 

منابع آزمون دکتری علوم سیاسی
دروس در سطح کارشناسی (سیاست شناسی ( مبانی علم سیاست ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، سیاست های تطبیقی  سیاست شناسی (دكتر قوام)
بنیادهای علم سیاست (دكتر عبدالرحمن عالم)
بخش اول (مبانی نظری علم سیاست) آموزش دانش سیاسی (دكتر حسین بشیریه)
سیاست و حکومت‌ جدید (دکتر عبدالرحمن عالم)
جامعه‌ شناسی سیاسی (دكتر حسین بشیریه)
درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی (دكتر احمد نقیب‌زاده)
نگرش بر جامعه‌شناسی سیاسی (ترجمه دكتر ابوالحسنی )
جامعه‌شناسی سیاسی معاصر (كیت نش، ترجمه محمد تقی دلفروز)
جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ( ترجمه دکتر منوچهر صبوری)
درآمدی بر جامعه‌شناسی جدید ( دکتر سردارنیا)
روش و نظریه در علوم سیاسی ( بخش سوم) ( امیرمحمد حاجی یوسفی)
فصل رفتار انتخاباتی مبانی جامعه شناسی سیاسی (ترجمه نیك گوهر)
ایران بین دو انقلاب (دکتر آبراهامیان)
جامعه شناسی سیاسی ایران (دکتر سردارنیا)
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (الف و ب) (عالم)
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (دکتر طاهری)
اندیشه‌ سیاسی در غرب، قرن بیستم (دكتر صلاحی)
اندیشه سیاسی در قرن بیستم دکتر قادری
اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم دكتر بشیریه دو جلدی (لیبرالیسم و محافظه كاری و مارکسیسم)
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام (قادری)
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (دکتر سید صادق حقیقت)
نظام سیاسی و دولت در اسلام (فیرحی)
قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام
فقه و سیاست در ایران معاصر (دکتر فیرحی) (جلد 1 و 2)
چارچوبی تحلیل برای بررسی سیاست تطبیقی (آلموند، علیرضا طیب)
سیاست‌های مقایسه‌ای (سید عبدالعلی قوام)
چالش‌های توسعه سیاسی (سید عبدالعلی قوام)
مبانی سیاست تطبیقی (پاتریك اونیل ترجمه سعید میرترابی)
نظریه های سیاست مقایسه ای (رونالد چیلکوت، مترجمین: وحید بزرگی، علیرضا طیب)
اصوا روابط بین الملل اصول روابط بین الملل دکتر قاسمی
روابط بین الملل (نظریه و رویکردها)، دکتر قوام
کلیات روابط بین الملل دکتر فیروزآبادی
جزوه درسی نظریه های روابط بین الملل فیروزآبادی
اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، دکتر قوام
کتاب نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی، دکتر فیروزآبادی
کتاب اصول و روابط بین الملل (الف و ب) دکتر سیف زاده
تحول در نظریه های روابط بین الملل
نظریه های روابط بین الملل: بنیان های نظری رژیم های بین المللی و منطقه ای (دکتر فرهاد قاسمی)
نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای (دکتر فرهاد قاسمی)
نظریه های روابط بین الملل (نویسندگان: اسکات برچیل ،اندرو لینکلیتر ،جک دانلی، ماتیو پترسن. مترجمین: دکتر حمیرا مشیرزاده، دکتر روح الله طالبی)
سیاسیت خارجی جمهوری اسلامی سیاست خارجی ایران، چارچوب ها و جهت گیری ها (دکتر ازغندی)
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر فیروزآبادی)
سیاست خارجی ایران (دکتر رمضانی)
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر ازغندی)
چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دولت بازرگان تا دولت روحانی (سید جلال دهقانی ‌فیروزآبادی)
دروس در سطح کارشناسی ارشد اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (الف و ب) (عالم)
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (دکتر طاهری)
اندیشه‌ سیاسی در غرب، قرن بیستم (دكتر صلاحی)
اندیشه سیاسی در قرن بیستم دکتر قادری
اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم دكتر بشیریه دو جلدی (لیبرالیسم و محافظه كاری و مارکسیسم)
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام (قادری)
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (دکتر سید صادق حقیقت)
نظام سیاسی و دولت در اسلام (فیرحی)
قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام
جامعه شناسی سیاسی ( غرب و ایران ) جامعه‌شناسی سیاسی (دكتر حسین بشیریه)
درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی (دكتر احمد نقیب‌زاده)
نگرش بر جامعه‌شناسی سیاسی (ترجمه دكتر ابوالحسنی )
جامعه‌شناسی سیاسی معاصر (كیت نش، ترجمه محمد تقی دلفروز)
جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ( ترجمه دکتر منوچهر صبوری)
درآمدی بر جامعه‌شناسی جدید ( دکتر سردارنیا)‌
روش و نظریه در علوم سیاسی ( بخش سوم) ( امیرمحمد حاجی یوسفی)
آموزش دانش سیاسی (دکتر بشیریه)
نظریه های روابط بین الملل ( نظریه های کلاسیک ، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل ) اصول روابط بین الملل دکتر قاسمی
روابط بین الملل (نظریه و رویکردها)، دکتر قوام
کلیات روابط بین الملل دکتر فیروزآبادی
جزوه درسی نظریه های روابط بین الملل فیروزآبادی
اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، دکتر قوام
کتاب نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی، دکتر فیروزآبادی
کتاب اصول و روابط بین الملل (الف و ب) دکتر سیف زاده
تحول در نظریه های روابط بین الملل
نظریه های روابط بین الملل: بنیان های نظری رژیم های بین المللی و منطقه ای (دکتر فرهاد قاسمی)
نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای (دکتر فرهاد قاسمی)
نظریه های روابط بین الملل (نویسندگان: اسکات برچیل ،اندرو لینکلیتر ،جک دانلی، ماتیو پترسن. مترجمین: دکتر حمیرا مشیرزاده، دکتر روح الله طالبی)
اقتصاد سیاسی بین الملل (دکتر احمد ساعی)
مبانی اقتصاد سیاسی بین الملل (دکتر احمد ساعی)
اقتصاد سیاسی بین الملل-جهان بینی های متعارض (دکتر شیرخانی)
روش شناسی ( سیاسی ، بین الملل و منطقه ای ) روش شناسی نظریه های جدید در سیاست (جهانگیر معینی علمداری)
پژوهش در علوم سیاسی (دکتر سید امامی)
روش تحقیق در علوم سیاسی (دکتر ابوالقاسم طاهری)
روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل (دکتر سریع القلم)
نظریه و روش در علوم سیاسی (دیوید مارش و جری استوكرترجمه امیر محمد حاجی یوسفی)
روش‌شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل (دکتر سنجابی)


0

منابع آزمون دكتراي علوم سياسي : منابع اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران

 

.    تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب؛ دکتر طاهری،نشر قومس
.    تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی)؛ دکتر عالم، نشر وزارت امورخارجه
.    تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم؛ حاتم قادری
.    اندیشه سیاسی  غرب در قرن بیستم؛ دکتر صلاحی،نشر قومس
.    نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
.    بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان .
.    تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
.    تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
.    خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر .
.    جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران
.    تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( ۲ جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی
.    اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
.    تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز .
.    مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .
.    مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .
.    فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک
.    نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .
.    فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .
.    مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .
.    نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .
.    علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس .
.    صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان .

.    اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو
.    علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی .
.    نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران .
.    فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر .
.    جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر .
.    اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر .
.    اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
.    نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .
.    قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی
.    تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .
.    تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت .
.    تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام  . کمال پولادی . نشر مرکز .
.    تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن  . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر.
.    اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی .
.    سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .
.    اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .
.    فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .
.    اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .
.    تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس .
.    درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
.    در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
.    زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
.    تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .
.    تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده .
.    تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .

.    از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر .


0

سلام

سایت موسسه ماهان اطلاعات خوبی قرار داده


0

به سایت پی اچ دی تست بخش گفتگوی علوم سیاسی مراجعه کنید. 


0
برای ارسال پاسخ شوید.