مقاله‌ای در میکروب شناسی بوتولیسم شیرخواران

باسلام.مقاله ای تحت عنوان بوتولیسم شیرخواران میخواستم.تمامی مطالبی که دسترسی داشتیم چه ازنظراینترنتی وچه ازنظر کتاب ها درحد اسامی عاملین بیماری ویا مراقبت های بالینی بوده.ومن بیشترین چیزی که مدنظرم هست مطالبی هست که مربوط به میکروب شناسی میشن.

مقاله بوتولیسم

سلام

لطفا از سایت nature هم بازدید بفرمائید

ممکنه اونجا پیدا بشه


0

Cienc. Rural vol.46 no.8 Santa Maria Aug. 2016  Epub May 10, 2016

 

http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20151486 

با سلام 

این مقاله مطالعه بفرمایید 

در صورت نیاز میتوانید در سایت pubmedنیز جستجو کنید


0

با سلام 
می توان به مجلاتی همچون 

Annual Review Of Immunology , Nature Review
مراجعه کرد


0

سلام سایت دانشگاه تهران کتابخانه اش برید جستجو در منابع فارسی و انگلیسی برای شما می آورد.


0

سلام 

مراجعه به سایت دانشگاه تهران،فردوسی مشهد،شیراز در قسمت تالیفات دانشگاهی 

 


0
برای ارسال پاسخ شوید.