آموزش نرم‌افزار Prezi

در بعض از سايتهای آموزش، نسخه‌ی مبتدی اين نرم‌افزار به صورت مبتدی آموزش داده می‌شود ضمن اینکه پاسخگوس سؤالات و إشکالات نیز نیستند. اگر کسی به این نرم‌افزار مسلط است و توانایی إجرای نسخه‌ی "پرمیوم" آن را نیز دارد، متقاضی فراگیری آن به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی (و ترجیحا حضوری) هستم.

نرم افزار پرزی آموزش پرمیوم

پیشنهادهای ارسال شده

برای ارسال پیشنهاد شوید. ;