Loading...

آموزش نرم‌افزار Prezi

در بعض از سايتهای آموزش، نسخه‌ی مبتدی اين نرم‌افزار به صورت مبتدی آموزش داده می‌شود ضمن اینکه پاسخگوس سؤالات و إشکالات نیز نیستند. اگر کسی به این نرم‌افزار مسلط است و توانایی إجرای نسخه‌ی "پرمیوم" آن را نیز دارد، متقاضی فراگیری آن به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی (و ترجیحا حضوری) هستم.

نرم افزار پرزی آموزش پرمیوم
بودجه پیشنهادی کارفرما : 200,000 تومان زمان انجام پروژه : 2 روز