زهره میری رامشه

 زهره میری رامشه

با سلام بنده با سازمان بین المللی دانشگاهیان درسال ۱۳۸۳ توسط یکی از اساتید خود آشنا شدم و از آن سال به بعد عضویت در نقش دانشجویی و یا عضویت در نقش هیات علمی را تجربه کرده ام و از مزایای مادی آن گاها در داخل و خارج از کشور استفاده نموده ام اما آنچه که برای بنده مهم تر از مزایای مادی آن است .احساس لذت بخش حضور در یک دانشگاهی بزرگ به وسعت ایران عزیز است و استفاده از نظرات و تفکرات متنوع هم سازمانی های گرامی می‌باشد

9