مرضیه رضائی

 مرضیه رضائی

به نظرم دوره های آموزشی و تخفیفات سایت مناسب می باشند. افراد می توانند برای تقویت رزومه خودشون و آشنایی با هم رشته ای ها ازش استفاده کنند. هم چنین امکانات نگارش کتاب و شروع کسب و کار هم مفید خواهد بود. اگر کسی تمایل به انجام پروژه مشترک در حیطه خودتون داشته باشه هم می تونه با شما ارتباط بگیره.

9