زهره میری رامشه

 زهره میری رامشه

با سلام و عرض ادب ، در این سالها که عضو سازمان بین‌المللی دانشگاهیان بوده ام بصورت تجربی با ارزشمند بودن کارت بین‌المللی دانشجویی ، هیت علمی و مزایای مادی و معنوی آن در داخل و خارج از کشور بدست آوردم و از طرفی متوجه شدم که خیلی از اساتید دانشگاه و دانشجویان از وجود این سازمان مطلع نیستند بنظر می‌رسد سازمان برای اطلاع رسانی در اتاق های فکر خود طرحی نو باید در اندازد

14