زهرا توحیدی نافع

 زهرا توحیدی نافع

با سلام به نظر بنده از جالب ترین و کاربردی ترین خدمات سازمان، دوره های آموزشی هستند که توسط اساتید مطرح و مجرب تدریس می شود. مطلب دیگری که از نظر من جالب بود پرسشنامه هایی بود که دانشجویان در این سایت بارگذاری کرده بودند. که در وقت و انرژی دانشجویان بسیار صرفه جویی میشود.

13