علیرضا باقری بمی

 علیرضا باقری بمی

تخفیف های زیادی دارد و از EF استفاده کردم که بسیار مفید بود. از رزومه کاری برای تکمیل و اصلاح روزمه استفاده کردم، آموزش های مفیدی برای مقاله و پایان نامه نویسی وجود دارد که بسیار مفید بود. تخفیف های برای قطار هم مناسب است.

6