پرویز علیزاده

 پرویز علیزاده

با سلام چند وقتی هست که در این سازمان عضو هستم. به نظر بنده که در انتهای دوران دانشجویی هستم از زحمات کلیه عزیزانی که به هر نحوی خواستند و توانستند و یا شاید حتی دوست داشتند کاری برای این جامعه دانشجویی و علمی انجام دهند تشکر می کنم. جالب ترین بخش این سازمان بخش خدمات بود که اعضا سازمان تا توانستند با ارائه خدمات هر چه بهتر در خدمت بخش علمی جامعه باشند. بنده پس از استفاده چندین باره و چندین مورد از آن ها چه در زمینه مالی و چه در خصوص زمینه غیر مالیش مخصوصا شبکه اجتماعی سالم و بدون هیاهوی سایر فضاهای مجازی و دانشنامه و بیوریتم آن رضایت خود را اعلام می کنم. هرچند برخی دوستان از این بخش سازمان دل خوشی نداشتند و یا ندارند اما قابل ذکر است که برخی به خدمات نگاه مالی صرف دارند در حالی که غیر از بخش مالی بحث روانی و روحی آن نیز قابل تامل است. پس از دوستان این انتظار می رود یک طرفه به موضوع نگاه نکنند و انتظار این که حتما در قبال هزینه پرداختی حتما معادل ریالی آن را دریافت کنند و .. ما که دیگه نیستیم اما شما عزیزان با نگاهی جامع می توانید به فعالیت بیشتر و پیشنهادها و انتقادهای سازنده این سازمان و اعضاء زحمتکش آن را یاری کنید تا باشد که دوستان سازمان نیز از این انرژی شما به ارائه خدماتی فراتر و بهتر گام بگذارند. با تشکر

11