جواد رفیعی نسب

 جواد رفیعی نسب

من در دوره 90 روزه زبان موسسه EF که برای اعضای سازمان دانشگاهیان به طور رایگان قابل استفاده است شرکت کردم و به نظرم جدای از بحث آموزش زبان که روی مهارت های مختلف مانند صحبت کردن و نوشتن با ترفند های جالب کار شده بود، امکانات جالب دیگری داشت مانند یافتن دوستانی از سراسر دنیا که حتی بعد از پایان یافتن انقضای دوره می توان با همان دوستان در فضای مجازی ارتباط گرفت

5