علیرضا یوسفی

 علیرضا یوسفی

با سلام و تشکر از دست اندرکاران سازمان بین المللی دانشگاهیان. در پرواز خارجی از فرودگاه امام خمینی با ارائه کارت سازمان از 5 کیلو تخفیف اضافه بار چمدان استفاده نمودم. سپاس.

13