مهدی ذوالفقاری

 مهدی ذوالفقاری

در دو دوره غیر حضوری و یک دوره حضوری سازمان شرکت کردم اساتید و مطالب ارائه شده بی نهایت مفید و کامل بودند مدارک ارائه شده از سازمان نیز معتبر و به زبان بین المللی می باشند تخفیف های بی نظیر در بر گزاری کلاس ها و مرتب برگزار شدن دوره ها یکی دیگر از مزایای عضویت در سازمان می باشد

7