مبین شهامت

 مبین شهامت

یکی از مزایای بسیار خوب عضویت در سامازمان بین‌المللی دانشگاهیان این است که می‌توان به صورت رایگان از خدمات سایت EF برای یادگیری زبان انگلیسی به مدت سه ماه استفاده کرد. این سایت به طور جامع به تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی شما می پردازد و سطح تسلط شما به زبان انگلیسی را قطعاً بالا خواهد برد. به همه عزیزان توصیه می‌کنم از خدمات این سایت استفاده کنند.

11