Loading...

سیدامیرحسین اشرف طباء کچومثقالی

 سیدامیرحسین اشرف طباء کچومثقالی

با استفاده از امکانی که سازمان برای اعضا فراهم کرده در دوره آموزش زبان EF ثبت نام کردم و در حال حاضر هم در حال استفاده از آن هستم ، بسیار دوره مفید و موثری هستش و از همه اعضای عزیز هم دعوت میکنم تا در صورتیکه هنوز از این امکان استفاده نکردند از اون بهره مند شوند///

8