محمود شمس نیا

 محمود شمس نیا

به عنوان يك دانشجو خوش شانس كه با اين سازمان آشنا شدم در زمينه ي تحقيقات رشته ي برق به آلمان سفر كردم و در دانشگاه TU آلمان در حال كسب علم و تجربه هستم اين كارت شرايط ويزا را براي من تسهيل كرد و با داشتن اين كارت براحتي از خدمات و تخفيفات دانشجويي آلمان بهره مند شدم

12