Loading...

مریم ربانی

 مریم ربانی

با سلام خدمت دست اندرکاران سازمان از بدو ورودم به سازمان با وجود کمترین هزینه بهترین آموزش ها در اختیارم قرار گرفت. همچنین شرایط سرگرمی و تفریحی برای دانشجویان بخوبی پیش بینی شده خداقوت عزیزان امیدوارم موفق و پیروز باشید

6