سید محمد رضا حسینی نژاد

 سید محمد رضا حسینی نژاد

سلام به همه عزیزان، بنده بیمه تامین اجتماعی رو از طرف و به پیشنهاد سازمان پیگیری و ثبت نام کردم. هزینش نسبت به بیمه معمولی کمتر هست... تو سازمان معروف به بیمه دانشجویی هست. در ضمن واقعا وقتی به طور شخصی می‌خواستم ثبت نام کنم اپراتورهای بیمه خیلی بد برخورد بودند اما از طرف سازمان خیلی خوب پیگیری می‌شد.

9