شهاب سخانه وش

 شهاب سخانه وش

با سلام؛ امروز که برای اولین بار از سیستم محاسبه بیوریتم سازمان استفاده کردم با واقعیت روزم خیلی منطبق بود،این تجربه خوب رو به همه دوستان برای انجام کارهای هم پیشنهاد می کنم . باتشکر از این اقدام درست سازمان .

5