محمد نیتی بزچلوئی

 محمد نیتی بزچلوئی

اگر بخوام خلاصه به دانشجویان عضو سازمان بگم اینکه توی خیلی از سمینارها و یا کنفرانس ها با داشتن کارت خیلی راحت تونستم هویت و مقطع تحصیلیم رو تفهیم کنم و خیلی از هزینه های جانبی را انجام ندم و البته قبل اینکه برای خودم پیش بیاد فکر نمیکردم که بتونم در این زمینه هم از کارت استفاده داشته باشم.با تشکر از سازمان

7