محمد نیتی بزچلوئی

 محمد نیتی بزچلوئی

در اولین سفرم به خارج از کشور خوب شاید من هم فکر میکردم که کارتم معتبر و یا شناخته شده نباشه تا اینکه یک جا مجبور شدم رشته تحصیلی و تخصصم رو با این کارت بهشون تفهیم کنم، همونجا بود که کاملا همه چی تغییر کرد /...

16