ریحانه حسن پور

 ریحانه حسن پور

یکی از مزیت هایی که سازمان بین المللی دانشگاهیان داره پاسخگویی سریع هم از طریق پیامک هم از طریق ایمیل هست. دیگه نمیخواد هر لحظه دنبال سیستم باشی که پیگیری کنی.فقط کافیه هر سوالی راجبه این سازمان داری رو بنویسی تا سریع پاسخشو دریافت کنی

3