ریحانه حسن پور

 ریحانه حسن پور

بنده چون به دنبال بیمه ای بودم که سابقه ی کاری برایم ایجاد کنه، ولی چون دانشجو بودم و کارفرما و اکثر شرکت ها بیمه نمی کردن ناامید شده بودم تا اینکه با این سازمان آشنا شدم و از مزایای خیلی عالی اش استفاده کردم. از طریق همین سامانه مدارکم را آپلود کردم و درخواست برای بیمه تامین اجتماعی رو ازسال کردم. به همین راحتی. توصیه می کنم شما هم پیگیر باشید

4