Loading...

احسان آقاسی زاده شعرباف

 احسان آقاسی زاده شعرباف

خیلی خوشحال شدم که تونستم با این سازمان آشنا بشم و همچنین دوستانم رو نیز آشنا کردم من تونستم با استفاده از کارت بین المللی دانشگاهیان در مکتبخونه تخفیف بگیرم و همچنین از دوره های رایگان سازمان استفاده کنم

1