حسن رحمانی

 حسن رحمانی

بنده خیلی یر با سایت و خدمات آن آشنا شدم و ای کاش توسط دانشجویان و سازمان بیشتر از قبل معرفی شود تا همه با امکانات این سایت آشنا شوند. از دوره ی زبان EF بسیار راضی هستم و یکی از بهترین خدماتی هست که توسط سازمان ارائه میشه

1