حسن رحمانی

 حسن رحمانی

ای کاش زودتر در جریان خدمات سازمان قرار گرفته بودم. امیدوارم سازمان با تبلیغات مناسب خودش را در بین جامعه‌ی دانشگاهی معرفی کند. متاسفانه در سایت فارسی سازمان خدمات به خوبی معرفی نشده و این در سایت بین المللی کمتر دیده می‌شود. با امید افزایش پوشش خدمات. در حال حاضر بنده از دوره‌ی زبان EF بیشترین رضایت را دارم و جای تقدیر دارد. متشکرم

1