محمد اینانلوفر

 محمد اینانلوفر

اگر امکان گفتگوی آنلاین بین رده دانشجویان دانشگاه های کشور و اساتید برقرار شود بستر مناسبی جهت انتقال تجربیات و حتی همکاری در پروژه های علمی دانشگاهی خواهد شد. اضافه کردن این بخش بسیار مفید است.

1