کمال قدیرمحسنی

 کمال قدیرمحسنی

سازمان دانشگاهیان بهترین مشاور و یاری رسان ما دانشجویان است . با آشنایی با این سازمان و بهره مندی از مشاوره در زمینه شغلی و تحصیلی متوانیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم . به شخصه جدا از تخفیف ها و مزایای گردشگری ، خدمات رفاهی و علمی و آموزشی ، نکته ای که نظرم رو جلب کرد ارتباط صمیمانه با سایر دانشجویان چه هم رشته و هم دانشگاهی و همشهری و چه از سراسر کشور بود . این سازمان بستری مهم برای همدلی ، با هم اندیشیدن و رفع مشکلات و مسائل زندگی ما دانشجویان است . با اطلاع رسانی به دوستانمان این فضای صمیمانه را بیش از پیش پرشور تر و باشکوه تر کنیم.

1