رضا نظریان پاریزی

 رضا نظریان پاریزی

برنامه های جالبی داره و به نظرم واقعا می تونه برای قشر دانشجو مفید باشه. همیشه وجود یک صنف و نهادی که بتونه مطالبات دانشجویی رو وصول کنه در بین قشر دانشجو نیاز بوده که این سامانه و این کار بخشی از این ماجرا رو پوشش داده.

1