زهرا صالح

 زهرا صالح

با سلام خدمت دوستان. سازمان امکانات خوبی در جهت پیشبرد اهداف دانشجویان چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ تفریحی دارد. در ضمن نظرسنجی افکار دانشجویان برای من جالب بوده. می توان از این طریق متوجه شد، آیا دانشجویان دغدغه های یکسانی دارند یا خیر؟ و هم چنین آیا نظرات در یک موضوع خاص در قشر تحصیل کرده یکسان است و یا خیر؟ موضوع قابل بحث دیگر امکان ایجاد یک جامعه ی آماری خوب برای دانشجویان در بخش های تحقیقی است.

7