پرویز علیزاده

 پرویز علیزاده

با سلام از سازمان بابت راه اندازی واحد نظر سنجی کاربران و شبکه اجتماعی تشکر می کنم که با این کار، به روحیه پرسش پاسخ و بیان نظرات دانشجویان کمک زیادی نموده است که دانشگاهیان بتواند در یک فضای آموزشی و علمی به راحتی به بیان نظرات خود بپردازند.

6