علیرضا صادق زاده قوی فکر

 علیرضا صادق زاده قوی فکر

سلام من در سفرم با مترو داخل قطار تبلیغ این سامانه رو دیدم و خیلی متعجبانه به کلمه ISIC برخوردم گفتم باید سایت خیلی معتبر و رسمی باشه فورا در سایت ثبت نام کردم و خوشحالم که از دانشجویان حمایت می کنید.

7