سامان هفت برادران

 سامان هفت برادران

در یک جمله میشه گفت بهترین مزیت این سایت علاوه بر همه خدمات خوبی که ارایه میشه، همین بیمه تامین اجتماعیه. یعنی سازمان به شما کمک میکنه بیمه بشید و سابقه براتون رد بشه. خصوصا برای آقایونی که خدمت سربازی نرفتن خیلی خیلی میتونه خوب باشه داشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی از این جهت که بعد از خدمت دیگه هیچ هزینه‌ای برای اضافه کردن میزان سنوات خدمتشون به سابقه بیمه پولی پرداخت نمی‌کنند. در حالی که افرادی که قبل از خدمت سربازی سابقه بیمه نداشته باشن باید هزینه پرداخت کنند تا مدت خدمتشون به سابقه بیمه شون اضافه بشه.

5