سیدمحمد حسینی ملا

 سیدمحمد حسینی ملا

عضویت بخاطر کارت که در سفرها سبب تخفیف خیلی نایس هست «ارتقاء فرصت‌های تحصیلی» و «تسهیل زندگی دانشجویی در سراسر جهان» از جمله اهداف سازمان است سازمان ISIC در قالب ارائه کارت دانشجویی بین المللی که دارد و این کارت هم اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا به عنوان تنها مدرک بین المللی جامعه دانشگاهی شناخته می‌شود و به اعضای آن ارائه خدمات می‌نمایند.. ISIC از سال ۱۹۶۸ تحت حمایت سازمان یونسکو و بسیاری از سازمان‌های بزرگ جهان از آن پشتیبانی می‌کنند

1