با عضویت در سازمان بین المللی دانشجویان علاوه بر استفاده از امتیازات عضویت در این سازمان مانند بازدید رایگان از اماکن تاریخی و موزه ها در شهر شیراز از اعتبار علمی بیشتری جهت شرکت در همایش ها و کنفرانس ها برخوردار شدم

تجربیات کاربران