علی غلامی

 علی غلامی

با تقدير و تشكر از عوامل و پرسنل فعال سازمان برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي من بسيار مفيد بود و از اينكه اين مسير براي كسب مهارت مهيا شده بسيار قابل تقدير و تشكر مي‌باشد مخصوصا كلاس‌هاي آموزشي تدوين پايان نامه، نگارش cv و كارگاه مقاله نويسي علمي

1