پرویز علیزاده

 پرویز علیزاده

با سلام از اینکه سازمان در سایت بخش دانشنامه راه اندازی کرده متشکرم چون می‌توان از این بخش به سوالات پیش آمده و حتی برای جمع آوری اطلاعات و آمارها و نیز پرسش‌نامه‌های حوزه تحقیق پایان‌نامه از آن استفاده کرد ضمنا از بروز رسانی و شکل سایت سازمان تشکر می‌کنم.

2